פרויקט קו התפר

    הפרויקט דרש הכנה קפדנית ועמידה בלתי מתפשרת בלוחות זמנים, כל זאת תוך התחשבות ומתן פתרונות מקצועיים למכשולים הנדסיים כגון טופוגרפיה קשה, מעבר נחלים וקרקע בעייתית. 
     
    הפרויקט הסתיים בהצלחה מירבית.