כביש מס' 531

    הכביש מחבר את כביש חוצה ישראל עם כביש החוף. אורך כ- 16 ק"מ. לאורך הכביש מחלפים רבים, גשרים, מנהרות ומסילת ברזל בין מסלולי הכביש. הכביש הינו אחד מכבישי הרוחב הראשיים ביותר במדינת ישראל.