הפרדה מפלסית כביש מס' 145

    הפרדות מפלסיות נבנות לצורך שיפור תנועתי ובטיחותי, תוך מתן פתרונות במרכזי ישובים, לתנועה ונגישות.